Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
Luzi?scy sportowcy podsumowali 2015 rok

Gala sportu 2015
T?umy zjawi?y si? w luzi?skiej hali w sobot? 19 grudnia, kiedy to luzi?scy sportowcy, podczas uroczystej Gali Sportu podsumowali mijaj?cy rok.

W obecno?ci ponad 450 m?odych sportowców, ich rodziców, zaproszonych go?ci oraz w?adz gminy by?a to okazja do wr?czenia podzi?kowa? dla wszystkich tych, którzy przyczynili si? do rozwoju sportu w mijaj?cym roku. W sumie podzi?kowania otrzyma?o 41 sponsorów i partnerów, 25 trenerów, 11 dzia?aczy i sportowców GKS, 70 sportowców GOSRiT , 10 dzia?aczy Luzi?skiej Ligi So?eckiej oraz wr?czono niespe?na 450 paczek ?wi?tecznych Pierwsi podzi?kowania otrzymali „Przyjaciele Luzi?skiego Sportu”, czyli nasi sponsorzy i partnerzy, którzy z r?k Wójta Gminy Jaros?awa Wejera, Przewodnicz?cego Rady Gminy Luzino Bart?omieja Formela, przedstawiciela ?rodowiska sportowego w Radzie Gminy Sylwestra Pi?tka oraz Piotra Klecha dyrektora GOSRiT Luzino otrzymali pami?tkowe patery. „Przyjaciele Luzi?skiego Sportu 2015”:

1. Jaros?aw Wejer- Wójt Gminy Luzino
2. Bart?omiej Formela – Przewodnicz?cy Rady Gminy Luzino

Z?OTY SPONSOR

3. Jowita Twardowska – z firmy Lotos, sponsor g?ówny projektu „Bia?o-zielona przysz?o?? z Lotosem”
4. Rafa? K?dziora – firma Wik?d, g?ówny sponsor nie tylko IV ligowych pi?karzy, bez którego pi?ka seniorska w Luzinie by nie istnia?a
6. Grzegorz Wi?niewski – firma Wik?d, g?ówny sponsor GOSRiT 2005/06
7. Mariusz Maszota- el professional sponsor tytularny GOSRiT 2001/02 , IV ligowych pi?karzy, który jest z nami od pocz?tku bez wsparcia którego bardzo du?o inicjatyw sportowych nie mia?o by racji bytu
8. Zygmunt Kleba – Kleba tartak, sponsor tytularny GOSRiT 2003/04
9. Adam Galas Pomorska Komunikacja Samochodowa sp zoo
10. Witold Skiba - Pomorska Komunikacja Samochodowa sp zoo
Sponsorzy II ligowych pi?karek, bez których nasze pi?karki nie mia?y by szans rozwija? swojej pasji

SREBRNY SPONSOR

11. Piotr Waga – WP Waga, który jest z nami od pocz?tku a dzisiaj wspiera II ligowe pi?karki
12. Janusz Bullmann – Eko Logistik, który wspiera IV ligowych zawodników
13. Arkadiusz Szopieraj- PZU S.A.

SPONSORZY I PARTNERZY

14. Micha? Szmytke – San Tech, sponsor naszych pi?karek
15. Lucyna Furman Hurtownia Doko, sponsor II ligowych pi?karek
16. Stanis?aw Englerbrech- radny gminy Luzino, wspieraj?cy od lat nasze II ligowe pi?karki
16. Miros?aw Kopacz – Protel, sponsor najm?odszych pi?karek
17. Witold Breska- U Witka
18. Stanis?aw Bach – Stasiu Bus, znany wszystkim sponsor dru?yny dziewcz?t
19. Zygmunt Dudek- BS Krokowa
20. Ireneusz Kandziorra – Energobud, który wraz z ma??onk? wspiera nasz klub
21. Józef Formela – Transport Ci??arowy
22. Sklep Zoologiczny Pupil
23. Józef Formela-prezes zarz?du GS Sierakowice
24. Ryszard Bia?k – Gen Gaz , od lat sponsor Kaszub Cup
25. Krzysztof Gordziej – trampkarze.pl
26. Roman Konkol- Tech Rom
27. Maciej Kowalczuk – dyrektor Departamentu sportu Urzedu Marsza?kowskiego
28. Monika Chabior – prezes FRKF ( Puck)
29. Mariusz Kaliszewski – Nadle?nictwo Strzebielino z siedzib? w Luzinie, na którego pomoc zawsze mo?emy liczy? 30. Tomasz Borkowski i Tomasz Boche?ski AP LG
31. Kinga Blokus- Wytwórnia Bajka, która wspar?a nie tylko nasza akcj? Uwolnij pi?k?
32. Marcin Semerling- Semerling Securitas
33. Rados?aw Michalski – Pomorski ZPN
34. Urszula Topp – pe?nomocnik Wójta ds. PRPA
35. Krzysztof Malinowski – PZPN cz?onek zarz?du
36. Gabriela Lisius – Starosta Powiatu Wejherowskiego
37. Jan Trofimowicz – pomorski LZS
38. Kazimierz Bistro?- dyrektor gimnazjum
40. Agnieszka Klebba – firma ABAT za wielk? pomoc przy naszych produktach reklamowych
41. Aleksandra Joskowska za dofinansowanie strojów sportowych GOSRiT 2005/06

Kolejnym punktem programu bu?y nagrody Wójta Gminy oraz Rady Gminy Luzino dla sportowców i dzia?aczy GKS Luzino.

1. Ryszard Jakielaszek
2. Karolina Graczyk
3. Magda Pipka
4. Ewelina Semak
5. Weronika Lange
6. Helena Lange
7. Sebastian Mielke
8. Jakub Socha
9. Wies?aw Szmidtke
10. Stanis?aw Konkol
11. Jan Rutkowski

Nast?pnie ?wi?teczne upominki otrzymali trenerzy, którzy w rekordowej liczbie pracowali na rzecz rozwoju sportu w gminie Luzino”

1. Stanis?aw Konkol
2. Wies?aw Szmitdka
3. Rafa? Karcz
4. Krzysztof Buczak
5. Grzegorz Semak
7. Wojciech Pi?ta
8. Grzegorz Lisewski
9. Pawe? Radecki
10. Mateusz Cytryniak
11. Tomasz Joryn
12. Grzegorz Wojciechowski
13. Pawe? Hinz
14. Karol Pi?tek
15. Rafa? Kaczmarczyk
16. Piotr Jasielski
17. Mariusz Kaliszewski
18. Tomasz Kotwica
19. Sylwester Pi?tek
20. Kinga Damps
21. Rafa? Freitag
22. Piotr Sonnenberg
23. Waldemar P?otka
24. Maksym Graczyk
25. Dorota ?aczek

Bardzo atrakcyjne by?y nagrody dla uczestników konkursu Super GO??. Zwyci?zca tej zabawy otrzyma? X BOX wraz z gr? FIFA ufundowan? przez Zbigniewa Bo?ka prezesa PZPN. Pozostali finali?ci otrzymali gr? planszowa oraz Voucher za 120,00 z?. ze sklepu trampkarze.pl, którego w?a?ciciel , Pan Krzysztof Gordziej obieca?, ?e dop?aci do tych zakupów do kwoty 200,00 z?. :

Igor Wiczkowski- nagroda super nagroda
Weronika Mutke –
Skurat Szymon
Mienik Bartosz
Wiktoria Miotk

Kolejni wyró?nieni zostali pi?karze juniora starszego GOSRiT, którzy w mijaj?cym sezonie awansowali do 1 Wojewódzkiej Ligi JA:

Adrian Mienik
Bartosz Ha?upka
Bartosz Hewelt
Bartosz Labudda
Damian Socha
Jakub Cirocki
Jakub Dragan
Jakub Kwiatkowski
Jerzy Rompa
Kacper Kankowski
Kamil Socha
Kamil Wenta
Karolina Jóskowska
Krystian Dampc
Maciej Chmielnik
Maciej Potrykus
Micha? Roicki
Oskar Hewelt
Patryk Czaja
Pawe? Przybylski
Pawe? Rompca
Szymon Sikora
Szymon Ziemann
Wojciech Kalkowski

Oraz zawodnicy GOSRiT/el professional JC1, którzy równie? od jesieni wyst?puj? w najwy?szej klasie rozgrywkowej w swojej kategorii wiekowej

1. Bartecki Kacper
2. Bollin Krzysztof
3. Bornowski Kacper
4. Damps Beniamin
5. Dro?dziel Wiktor
6. G?bala Dominik
7. Gruba ?ukasz
8. Grubba Mi?osz
9. Jarosz Wojciech
10. Klebba Maciej
11. Klotzki Oskar
12. Krzy?anowski Wojciech
13. Landowski Szymon
14. Micha?ek ?ukasz
15. Nasta?y Miko?aj
16. Neubauer Szymon
17. Rybicki Dawid
18. Selonke Pawe?
19. Siebert Dawid
20. Splitthof Damian
21. Stolc Mateusz
22. Szpakiewicz Bartosz
23. Wolski Bartosz

Nast?pnie nagrodzone zosta?y Wicemistrzynie Polski, które jako reprezentantki Województwa Pomorskiego zdoby?y srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M?odzie?y w Nowym S?czu:
-Julia Damps,
-Anna Miszka,
-Ewelina Pielowska,
-Joanna Ko?yczkowska

Wyró?niono równie? zwyci?zców ubieg?orocznych Mistrzów Polski Szkó? Wiejskich

1. Angel Filip
2. Bornowski Kacper
3. Damps Beniamin
4. Formela Konrad
5. Gruba Mateusz
6. Landowski Szymon
7. Nasta?y Miko?aj
8. Wiczkowski Igor

Medalistów Mistrzostw Polski w kickboxingu,
Hinc Patrycja – Mistrzyni Polski Juniorów w Kickboxingu
Kalbarczyk Zuzanna – Mistrz Polski i zdobywczyni Pucharu Europy w 2015 roku; reprezentantka Polski w Kickboxingu Stark Filip – Mistrz Polski Kadetów w Kickboxingu
Stenka Paulina – Mistrzyni Polski Kadetek w Kickboxingu

Reprezentantk? Polski oraz Mistrzynie Polski w sportach walki klouchstyl Weronika Mutke,

Oraz nasze eksportowe tenisistki sto?owe: Magda i Kasie P?otka, reprezentantki Pomorza w i pi?te zawodniczki w Polsce podczas 5 miejsca w Dru?ynowych Mistrzostwach Polski OOM w Kro?nie

Na koniec wyró?niono kierowników dru?yn soleckich oraz wr?czono puchary i medale za wyniki w mijaj?cym roku w tym podzi?kowania dla Witolda D?browskiego organizatora rozgrywek oraz dla s?dziów Lista kierowników dru?yn so?eckich Gminy Luzino w 2015r wyznaczonych do nagród .

1.Miros?aw Joskowski -Bar?omino
2.Krzysztof Guzmann -K?b?owo
3.Wies?aw Konkol -Kochanowo
4,.Zbigniew Tobias -Luzino
5.Wac?aw ?ywicki -Milwino
6.Jerzy Neumeller -Sychowo
7.Waldemar Formela-Wyszecino
8.Adrian Klawikowski-Robakowo
9.Daniel Bujak -Zelewo

W mijaj?cym roku mistrzem ligi zosta?o Zelewo, które oprócz pucharów i medali otrzyma?o kosz znakomito?ci ufundowany przez Ryszarda Groth so?tysa i radnego na drugim miejscu zako?czy?o rozgrywki Robakowo a na najni?szym stopniu podium stan?li pi?karze z Luzina.

Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej odby?a si? cze?? sportowa, podczas której nasi rodzice mieli mo?liwo?? powalczy? w turnieju przeci?gania liny, si?owania na r?k? oraz zmierzy? si? z naszymi sportowcami z sekcji koluchstyl i tenisistkami sto?owymi. Odby? si? te? turniej ?onglerki

Atrakcj? wieczoru by? znakomity pokaz sportów walki przygotowany przez Rafa?a Freitaga i pokaz ta?ca. Na sam koniec odby?y si? mecze pomi?dzy naszymi dru?ynami a w najm?odszych kategoriach z rodzicami a imprez? zako?czy? ju? tradycyjny mecz Trenerzy – Rodzice, który sko?czy? si? bez ofiar.


[Rozmiar: 959 bajtów]
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6296647
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox