Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
SPRAWOZDANIE Z DZIA?ALNO?CI GOSRiT
Sprawozdanie z dzia?alno?ci Gminnego O?rodka Sportu , Rekreacji i Turystyki w Luzinie w miesi?cach: I - VI 2008

Stycze? .
- rozpocz??a dzia?alno?? strona internetowa GOSRiT Luzino ,
- odby? si? turniej pi?ki no?nej dla szkó? podstawowych z terenu Gminy Luzino o Puchar Wójta Gminy Luzino..
- odby?a si? na Hali widowiskowo – sportowej Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy. GOSRiT by? wspó?organizatorem imprezy , która zgromadzi?a na trybunach ok. 1500 osób.
- odby?a si? I edycja Zimowego Turnieju pi?ki no?nej dla m?odzie?y gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej . Uczestniczy?o w nim 120 zawodników .
- zorganizowano m?odzie?owy turniej pi?ki siatkowej zgromadzi? 40 zawodników z 5 dru?yn.
- odby?a si? II edycja zimowego turnieju pi?ki no?nej zgromadzi? ok. 130 zawodników z 16 dru?yn.
- odby? si? turniej koszykówki , uczestniczy?y 4 dru?yny.
- odby?a si? III edycja i podsumowanie zimowych turniejów w pi?k? no?n? , tym razem uczestniczy?o 120 zawodników z 17 dru?yn.
- odby? si? Turniej dwuboju sportowego dla m?odzie?y gimnazjalnej , impreza organizowana przy wspó?pracy z nauczycielami WF-u z Gimnazjum.
- odby? si? klubowy turniej pi?ki no?nej dla rocznika 1993/94. Uczestniczy?o w nim 8 zespo?ów ; Zenit ??czyce , Gryf I Wejherowo ,GKS Luzino , GOSRiT Luzino , Gryf II Wejherowo , Olivia Gda?sk , Sokó? Bo?epole , MKS W?adys?awowo. Turniej wspó?organizowany z GKS Luzino.
- rozpoczyna si? Gminna Liga Halowa w pi?k? no?n? . W lidze uczestniczy 13 dru?yn . Luty. Rozpocz??y si? w Sali gimnastycznej Hali zaj?cia z aerobicu. Pani prowadz?ca zaj?cia p?aci za wynajem pomieszcze? .
Luty.
- rozpocz??a dzia?alno?? Si?ownia GOSRiT
- rozpocz?? si? nabór do m?odzie?owych dru?yn pi?karskich w rocznika 95/96 , 97/98 .
- rozpocz??a si? Liga so?ecka na Hali . Uczestniczy?o w niej 10 dru?yn , zako?czenie imprezy nast?pi?o po 5 tygodniach rywalizacji 02.03.2008.
- odby?y si? Mistrzostwa Gminy Luzino klas 4 szkó? podstawowych o Puchar Przewodnicz?cego Rady Gminy Luzino.
- rozegrany zosta? turniej ENERGA dla rocznika 1995/96 w turnieju uczestniczy?y : Lechia Gda?sk , Olivia Gda?sk , GOSRiT Luzino , Jedynka Reda , Pogo? L?bork , Gryf S?upsk , Sokó? Bo?epole , MKS W?adys?awowo , , Gryf Wejherowo , Jantar Pruszcz , Cisowa Gdynia.
- przedstawiciele naszej Gminy reprezentowali nas w eliminacjach do fina?u KIBOL CUP w Wejherowie , byli to Power Plus Luzino i zwyci?zca ligi so?eckiej Kochanowo. Fina?y odb?d? si? w Luzinie.
Marzec.
- rozpocz??y si? prac? na p?ycie g?ównej Stadionu Gminnego w Luzinie,
- rozpocz??y si? rozgrywki Ligi So?eckiej. Do rozgrywek zg?osi?o si? 9 so?ectw .
- odby? si? na Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie fina?y turniejów KIBOL CUP ; Pomerania cup . By? to fina? zwyci?zców amatorskich lig z terenu kaszubskich powiatów : Wejherowo , L?bork , Kartuzy , Ko?cierzyna , Puck oraz go?cinnie Gdynia.
- odby? si? cykliczny turniej o Puchar Przewodnicz?cego Rady Gminy Luzino dla so?eckich dru?yn z terenu naszej Gminy .
- odby?y si? mistrzostwa Gminy Luzino dla Szkó? Podstawowych w Koszykówk? Dziewcz?t.
- odby? si? turniej w koszykówk? dla ch?opców ze szkó? podstawowych z terenu Gminy Luzino. Puchary dla zwyci?zców ufundowa? Przewodnicz?cy Rady Gminy Luzino
- odby? si? turniej LUZINO CUP dla rocznika 1995 . Uczestniczy?o w nim oprócz dwóch dru?yn gospodarzy GOSRiT Luzino to ; Jedynka Reda , Sokó? Bo?e Pole , Zenit ??czyce , Sapa Rumia , Ba?tyk Gdynia , Stolem Gniewino , Gryf Wejherowo oraz dru?yna dziewcz?t rocznik 93 Sztorm Gdynia .
- odby?y si? M?odzie?owe Mistrzostwa Gminy Luzino w pi?k? no?n? dla nieformalnych dru?yn 5-osobowych. Uczestniczy?o w nim ponad 130 zawodników z 17 dru?yn .
- zako?czona zosta?a I Edycja Luzi?skiej Ligi Halowej
- odby?y si? Mistrzostwa Gminy Luzino w pi?k? r?czn? dziewcz?t dla szkó? podstawowych. Puchary dla uczestników ufundowa? Przewodnicz?cy Rady Gminy Luzino .
Kwiecie? .
- rozpocz??y si? na Hali Widowiskowo – Sportowej zaj?cia z Kickboxingu
- wytyczone zosta?y trasy przysz?ych ?cie?ek rowerowych na terenie naszej Gminy.
- Pozyskano sponsorów , którzy ufundowali zakup sprz?tu sportowego dla dru?yn pi?karskich GOSRiT( Wakoz , Rybak , Waga , Atrol , Elpol , BS Krokowa, Wik?d ).
- odby?y si? Mistrzostwa Gminy Luzino w pi?k? r?czn? ch?opców dla szkó? podstawowych. Nagrody ufundowa? Przewodnicz?cy Rady Gminy Luzino .
- odby? si? Gminny Turniej Formacji Tanecznych .
- odby?a si? pierwsza edycja turnieju „ dzikich dru?yn” w pi?k? no?n? dla nieformalnych zespo?ów sk?adaj?cych si? z uczniów szko?y podstawowej. Uczestniczy?o 17 dru?yn.
- odby? si? na Hali Powiatowy Turniej Formacji Tanecznych. W imprezie uczestniczy?o ponad 600 zawodników z ca?ego Powiatu .
- odby? si? w Sychowie Turniej Pi?tek Pi?karskich . GOSRiT ufundowa? puchary.
- w Hali Widowiskowo –sportowej otworzona zosta?a wystawa fotograficzna wspó?organizowana z GOK-iem .
Maj
- rozpocz?to starania w celu utworzenia w biurze Hali Punktu Informacji Turystycznej. Rozpocz?te zosta?o zbieranie niezb?dnych informacji i materia?ów.
- odby? si? dwudniowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino dla dru?yn so?eckich .
- dru?yna GOSRiT 95/96 uczestniczy?a sukcesem w turnieju Mleczny Start we W?adys?awowie.
- odby? si? pó?fina? Mlecznego Startu w Redzie, w której uczestniczy? zespó? GOSRiT 95/96 .
- wyjazd dru?yny GOSRiT 97/98 na turniej do niemieckiego Stolzenau.
- z inicjatywy Pana Waldemara Kunz obiekt Hali odwiedzi?y przedszkolaki z Przedszkola w Luzinie. Uczestniczy?y one czynnie z zaj?? sportowych na obiekcie.
- odby? si? w ramach Kampanii Zachowaj Trze?wy Umys? Turniej Pi?ki No?nej dla Dzikich Dru?yn sk?adaj?cych si? z dzieci ze szkó? podstawowych. Uczestniczy?o w nim 14 dru?yn
Czerwiec.
- zespó? GOSRiT uczestniczy w cotygodniowych meczach w Wejherowie w Turnieju Mini Euro 2008..
- rozpocz??y si? w Austrii i Szwajcarii Mistrzostwa Europy w Pi?k? No?n? . GOSRiT przygotowa? na obiekcie Hali projekcj? wszystkich meczy na projektorze.
- do rozgrywek organizowanych przez OZPN zg?oszone zosta?y dwie dru?yny GOSRiT Luzino
- zorganizowano grilla z pocz?stunkiem dla najbardziej aktywnych uczestników imprez organizowanych przez GOSRiT .
- odby?o si? na Hali przedstawienie teatralne: Ma?e zbrodnie ma??e?skie. Spektakl wspó?organizowany wraz z GOK- iem.

[Rozmiar: 959 bajtów]
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6642865
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox