Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sportowa Gala 2014 - podsumowanie sportowego roku
W wype?nionej po brzegi luzi?skiej Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marsza?ka Macieja P?a?y?skiego w sobot? 6 grudnia br. roku odby?a si? „Sportowa Gala 2014”, podczas której podsumowano mijaj?cy sportowy rok.

Uroczysto?? , któr? prowadzi? Piotr Klecha- dyrektor GOSRiT Luzino, rozpocz??a si? od wr?czenia nagród Rady Gminy Luzino dla trenerów, sportowców i dzia?aczy sportowych za szczególne osi?gni?cia w sezonie 2013/14 . Wr?czenia dokonali Jaros?aw Wejer- Wójt Gminy Luzino oraz wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Luzino Stanis?aw Engelbrecht. Kolejnym punktem wieczoru by?y podzi?kowania dla ponad trzydziestu „Przyjació? Luzi?skiego Sportu”, którzy w mijaj?cym roku wspierali finansowo luzi?skich sportowców. Otrzymali oni z r?k Wójta okoliczno?ciowe medale oraz podzi?kowania. Bez ich wsparcia niespe?na 500 m?odych sportowców nie mog?o by rozwija? swojej pasji.

Sportowa gala by?a te? okazj? do podpisania porozumienia o wspó?pracy pomi?dzy KTS-K GOSRiT Luzino a Pomorsk? Komunikacj? Samochodow? Sp z o.o. w ramach, której ufundowane zostan? stypendia sportowe dla naszych pi?karek. Warto doda?, ze firma Pomorska Komunikacja Samochodowa od pocz?tku roku finansuj? dalekie wyjazdy II ligowych pi?karek.

Na zako?czenie cz??ci oficjalnej nagrodzono kierowników dru?yn so?eckich, s?dziów i organizatora Luzi?skiej Ligi So?eckiej oraz wr?czone puchary i medale dla uczestników ubieg?orocznej edycji ligi, któr? wygra?o Wyszecino. Po cz??ci oficjalnej odby?y si? mecze pokazowe naszych 13 dru?yn pi?karskich, pokaz sportów walki, mecz zwyci?zcy ligi so?eckiej Wyszecina z Reprezentacj? Ligi. Na zako?czenie gali rozegrany zosta? najwa?niejszy mecz sezonu :
Trenerzy – Rodzice, który jak zawsze wyzwoli? wielkie emocj? na boisku i trybunach. W spotkaniu, w którym najwa?niejsza by?a dobra zabawa pad?o mnóstwo goli i co istotne oby?o si? bez strat w ludziach.

Na zako?czenie imprezy wszyscy m?odzi sportowcy otrzymali ?wi?teczny upominek ufundowany przez Jaros?awa Wejera, Wójta Gminy Luzino oraz Gminny O?rodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.

W trakcie imprezy oficjalnie rozpocz?? si? projekt #UWOLNIJ PI?K?, który ma na celu pozyska? ?rodki finansowe na luzi?ski sport oraz promowa? pozytywne warto?ci sportu. Wi?cej o projekcie na:www.uwolnijpilke.pl .

Przyjaciele Luzi?skiego Sportu 2014
1. Jaros?aw Wejer – Wójt Gminy Luzino
2. Bart?omiej Formela- Przewodnicz?cy Rady Gminy Luzino
3. Stanis?aw Englebrecht- Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Luzino
4. Jowita Twardowska – firma Lotos
5. Tomasz Boche?ski – „Bia?o zielona Przysz?o?? z Lotosem”
6. Tomasz Borkowski – „Bia?o zielona Przysz?o?? z Lotosem”
7. Mariusz Maszota – el professional, sponsor g?ówny dwóch dru?yn 2001/02
8. Piotr i Halina Waga – WP Waga
9. Zygmunt Kleba – Kleba, sponsor g?ówny 2003/04
10. Witold Skiba – prezes PKS, sponsor g?ówny II ligowych pi?karek
11. Adam Galas- dyrektor PKS, sponsor g?ówny II ligowych pi?karek
12. Rafa? k?dziora – Wik?d, sponsor g?ówny IV ligowych pi?karzy, bez niego nie ma pi?ki seniorskiej w Luzinie
13. Grzegorz Wi?niewski – Wik?d, sponsor g?ówny zespo?u 2005/06
14. Janusz Bullmann – Eko Logistik, sponsor IV ligowych pi?karzy
15. Witold Breska – U Witka
16. Miros?aw Kopacz- Protel
17. Micha? Szmidtka – San Tech
18. Zygmunt Dudek – BS Krokowa
19. Stanis?aw Bach – Stasiu Bus
20. Hurtownia Doko, Dominik Kocieniewski
21. Magdalena Ko?odziejczak – przewodnicz?ca Pom LZS
22. Wies?aw Szczodrowski – sekretarz LZS
23. Katarzyna Bertrandt- Delikatesy Centrum, sponsor naszej dru?yny tenisa sto?owego
24. Ireneusz Kandziorra – Energobud
25. Formela Józef- transport ci??arowy
26. Janina Kandziorra - Sklep Zoologiczny Pupil,
27. Security Semerling, Marcin Semmerling
28. GS Sierakowice, Józef Formela - Prezes Zarz?du
29. Arkadiusz Szopieraj – PZU
30. Monika Chabior – prezes FRKF
31. Macieja Kowalczuk – dyrektor departamentu Sportu Urz?d Marsza?kowski
32. Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski
33. Waldemar Moska – rektor AWFiS,
34. Kazimierz Plocke- wiceminister Rolnictwa
35. Ryszard Bia?k – Gen Gaz
36. Rados?aw Michalski – prezes Pomorskiego ZPN
37. Dobros?awa Joskowska – KCE Vademecum
38. Ks. Proboszcz Andrzej Gali?ski
39. Mariusz Kaliszewski – Nadle?niczy Strzebielino z siedzib? w Luzinie
40. Kazimierz Bistro? – dyrektor Gimnazjum w Luzinie

Lista nagrodzonych sportowców, trenerów i dzia?aczy KTS-K GOSRiT Luzino:

1. Zuzanna Kalbarczyk z K?b?owa . Cz?onkini Kadry Polski w Kickboxingu, wielokrotna medalista Mistrzostw Polski w kickboxingu
2. Paulina Hinc- wicemistrz Polski w kickboxingu kadetek
3. Filip Stark- wielokrotny medalista zawodów rangi mistrzowskiej w kickboxingu
4. Paulina Setnka, reprezentantka Polki w kickboxingu, Wicemistrzyni Polski w kickboxingu pointfighting 2014' (junor)
5. Benjamin Damps, zawodnik sekcji pi?ka no?na, II miejsce w biegu na 60 m w VII Mi?dzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych, I miejsce w biegu na 60 m w Finale Ogólnopolskim XX Edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”
6. Julii Damps, cz?onek Kadry Polski Kobiet U-15
7. Katarzyna P?otka, zawodniczka Kadry Pomorza w tenisie sto?owym, br?zowa medalistka Mistrzostw Województwa Pomorskiego w grze podwójnej
8. Magda Plotka, zawodniczka Kadry Pomorza w tenisie sto?owym, br?zowa medalistka Mistrzostw Województwa Pomorskiego w grze podwójne
9. Kacper Macholl, Srebrny med. Otwartego Pucharu Polski w kickboxingu pointfighting 2014' (kadet)
10. Weronika Mutke, Mistrz Polski juniorek oraz 3 br?zowa medalistka seniorek podczas VI MISTRZOSTW POLSKI W KOLUCHSTYL
11. Barra Ewelina – Reprezentantka Województwa Pomorskiego w pi?k? no?n?
12. Werra Oliwia - Reprezentantka Województwa Pomorskiego w pi?k? no?n?
13. Anna Miszka - Reprezentantka Województwa Pomorskiego w pi?k? no?n?
14. Miko?aj Nasta?y- reprezentant kadry projektu „Bia?o – Zielona Przysz?o?? z Lotosem” podczas turnieju EURONADZIEJE .
15. Maria Li?ska- pi?karka GOSRiT Luzino, mistrz Pomorza na 100 metrów podczas Wojewódzkich Igrzysk Sportowych LZS.
16. Rafa? Freitag wicemistrz Pomorza na 100 metrów podczas Wojewódzkich Igrzysk Sportowych LZS.
17. Marsza? Martyna – mistrz Województwa pomorskiego M?odziczek w pi?k? no?n?
18. P?otek Karolina - mistrz Województwa pomorskiego M?odziczek w pi?k? no?n?
19. Pietkun Klaudia - mistrz Województwa pomorskiego M?odziczek w pi?k? no?n?
20. Borkowska Magdalena - mistrz Województwa pomorskiego M?odziczek w pi?k? no?n?
21. Klawikowska Julia - mistrz Województwa pomorskiego M?odziczek w pi?k? no?n?
22. Lesner Sandra - mistrz Województwa pomorskiego M?odziczek w pi?k? no?n?
23. Pendowska Sara - mistrz Województwa pomorskiego M?odziczek w pi?k? no?n?
24. Pranga Nikola - mistrz Województwa pomorskiego M?odziczek w pi?k? no?n?
25. Rafa? Freitag trener: - Zwyci?stwo w finale wojewódzkim Turnieju Orlika o Puchar Premiera 2014 oraz reprezentowanie Pomorza w finale krajowym
26. Pawe? Radecki:- trener dru?yny , która awansowa?a do fina?u krajowego turnieju „Ma?a Pi?karska Kadra Czeka ch?opców”
27. Grzegorz Semak:- trener dru?yny, zwyci?zcy fina?u wojewódzkiego turnieju „Pi?karska Kadra Czeka ch?opców” oraz finalisty krajowego
28. Sylwester Pi?tek:- trener dru?yny finalisty krajowego turnieju „Pi?karska Kadra Czeka dziewcz?t”
29. Rafa? Karcz:- trener, wychowawca wielokrotnych medalistów Mistrzostw Polski w kickboxingu
30. Rafa? K?dziora:Dzia?acz sportowy, sponsor g?ówny dru?yny seniorów, finalisty Wojewodzkiego Pucharu Polski w sezonie 2013/14
31. Dorota ?aczek i Lucyna Wirkus- organizatorki „Kaszubskie Paraolimpiady”
32. Dzia?acze Luzi?skiej Ligi So?eckiej: Miros?aw Joskowski ( Bar?omino), Krzysztof Guzmann ( K?b?owo), Wies?aw K?kol ( Kochanowo), Zbigniew Tobias ( Luzino), Andrzej ?ywicki ( Milwino), Jaros?aw Reszke ( Robakowo ), Jerzy Neumuller ( Sychowo ), Waldemar Formela ( Wyszecino) Witold D?browski ( organizator ligi)
33. Filip Angel – 6 miejsce w Polsce w Turnieju Tymbarka
34. Nikodem Brauer - 6 miejsce w Polsce w Turnieju Tymbarka
35. Oliwier Roppel - 6 miejsce w Polsce w Turnieju Tymbarka
36. Dorian Gozdecki - 6 miejsce w Polsce w Turnieju Tymbarka
37. Jakub Karczewski - 6 miejsce w Polsce w Turnieju Tymbarka
38. Tomasz Joryn – trener 6 miejsce w Polsce w Turnieju Tymbarka
39. Igor Wiczkowski – otrzyma? z?oty but dla najlepszego strzelca 2014 roku
40. Magda Li?ska – otrzyma?a z?oty but dla najlepszej strzelczyni 2014 roku
Zarz?d Gminnego Klubu Sportowego Luzino wyró?ni? sportowców:

1. Graczyk Karolina
2. Pipka Magda
3. Pawlicka Alicja
4. Semak Ewelina
5. Grzenkowicz Kinga
6. Bobkowska Jagoda
7. Streng Agnieszka

Trenerzy i dzia?acze sportowi GKS Luzino:

1. Rutkowski Jan
2. Szmidtka Wies?aw
3. Marian Hildebrand

Oddzielne podzi?kowania za wk?ad w rozwój sportu w Luzinie nale?? si? wszystkim rodzicom, którzy aktywnie w??czaj? si? w prac? naszego klubu. Szczególne podzi?kowania otrzymali Pan Krzysztof Gordziej, który m in. bezp?atnie pracuj? nad koncepcj? architektoniczn? naszego stadionu oraz Pani Agnieszka Klebba na pomoc, której zawsze mo?emy liczy?.


[Rozmiar: 959 bajtów]
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6296613
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox