Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
HALA

GOSRiT
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W LUZINIE

GMINNY O?RODEK SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI W LUZINIE

UL.MICKIEWICZA 22
84-242 LUZINO
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
IM. MARSZA?KA MACIEJA P?A?YNSKIEGO
UL.MICKIEWICZA 22
84-242 LUZINO
058-678-05-54
www.gosritold.e-luzino.pl
sport@luzino.pl
p_klecha_gosrit@luzino.pl


Hala Widowiskowo - Sportowa im. Marsza?ka Macieja P?a?y?skiego mie?ci si? w spokojnej i cichej okolicy. Teren wokó? Hali pokryty jest zieleni?, a nieopodal znajduj? si? tereny le?ne oraz dwa pe?nowymiarowe boiska pi?karskie Stadionu Gminnego i boisko do gry w pla?ow? pi?k? siatkow?. Doj?cie do dworca PKP zajmuje ok. 5 min.

Nowoczesna wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Marsza?ka Macieja P?a?y?skiego w Luzinie jest wielofunkcyjnym obiektem z pe?nowymiarow? Hal? do uprawiania wszystkich sportów zespo?owych.Obiekt Hali przystosowany jest do przebywania jednocze?nie ponad 1000 osób, z czego 700 to miejsca siedz?ce. Hala Widowiskowo – Sportowa im. Marsza?ka Macieja P?a?y?skiego jest obiektem dla wszystkich dzieci, m?odzie?y i doros?ych, ucz?szcza do niej oko?o 4000 osób tygodniowo, które aktywnie sp?dzaj? swój wolny czas.

Na Hali odbywaj? si? zawody, turnieje, mecze, koncerty, imprezy kulturalne i wystawiennicze oraz prowadzone s? liczne zaj?cia sportowe w sekcjach: pi?ka no?na, siatkówka, koszykówka, kickboxing, aerobic oraz taniec sportowy i towarzyski.

Poszczególne cz??ci Hali widowiskowo – Sportowej udost?pniane s? dla osób zainteresowanych po wcze?niejszym uzgodnieniu z dost?pem do nowoczesnego sprz?tu, szatni z zapleczami sanitarnymi.


W sk?ad kompleksu sportowego Gminnego O?rodka Sportu Rekreacji i Turystyki wchodzi:
Hala g?ówna o wymiarach 24x46
• Hala g?ówna posiada nawierzchnie syntetyczn? z wyznaczonymi boiskami do siatkówki, koszykówki, pi?ki r?cznej, futsalu. P?yt? g?ówn? mo?na podzieli? na trzy cz??ci z wyznaczonymi miejscami do gry m.in. w siatkówk?, koszykówk?
• Profesjonalna si?ownia,
Sala gimnastyczna wyposa?ona w sprz?t so zaj?? z gimnastyki korekcyjnej
Antresola z 6 sto?ami do tenisa sto?owego, przystosowana do zaj?? z ta?ca i aerobicu
Trybuny na 500 miejsc
2 pe?nowymiarowe boiska pi?karskie z kompletem bramek przeno?nych i pi?kochwytami
• Boisko do pla?owej pi?ki siatkowej
6 szatni z zapleczem sanitarnym,
Toalety dla widzów, zawodników i osób niepe?nosprawnych, • Elektroniczna tablica wyników,
• Profesjonalne nag?o?nienie,
Monitoring, sk?adaj?cy si? z 16 kamer.
• 10 stanowisk komputerowych w „Wiosce Internetowej” z wyposa?eniem przystosowanym do organizacji szkole?, konferencji
?wietlica do organizacji zaj?? dla dzieci
• Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”


Gminny O?rodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie jest organizatorem licznych imprez sportowo – rekreacyjnych o zasi?gu regionalnym, ogólnopolskim i mi?dzynarodowym:
Kaszub Cup - cykl turniejów halowej pi?ki no?nej dla najlepszych m?odzie?owych o?rodków szkolenia m?odych pi?karzy. Impreza organizowana w 7 kategoriach wiekowych oraz seniorów. W turniejach uczestniczy?o ju? ponad 120 dru?yn z 75 klubów. Oprócz dru?yn z Pomorza zapraszane s? kluby spoza naszego regionu oraz Bia?orusi i Niemiec
Mistrzostwa Polski S?u?by Liturgicznej w Pi?ce No?nej Halowej. W turnieju uczestniczy?o ponad 1000 ministrantów z 97 najlepszych dru?yn ministranckich z terenu ca?ego kraju
Amatorska Plus Liga. Eliminacje regionalne do mistrzostw Polski amatorów.
Kaszubska Paraolimpiada. Wielka impreza integracyjna, w której uczestniczy?o ponad 150 sportowców, w tym ponad 40 dzieci niepe?nosprawnych.
Spartakiada Przedszkolaków.
Luzi?ska Liga So?ecka. Na boiskach so?eckich i hali dla 10 reprezentacji so?ectw gminy Luzino
Luzi?ska Liga Halowa. Uczestniczy w niej 20 amatorskich dru?yn z terenu naszej gminy i okolic
Luzi?ska Amatorska Liga Pi?ki Siatkowej o Mistrzostwo Kaszub dla 14 dru?yn z terenu ca?ych Kaszubc
Turniej Tymbark – eliminacje gminne
Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska – eliminacje gminne i wojewódzkieenu ca?
Eliminacje Mistrzostw Polski Juniorek M?odszych
Nadzieje Polskiej Pi?ki im. Marsza?ka Macieja P?a?y?skiego – turniej dla najm?odszych adeptów futbolu z najlepszych o?rodków szkolenia m?odych pi?karzy z terenu ca?ego kraju
Szkó?ka Pi?karska GOSRiT Luzino – szkolimy dzieci i m?odzie? w 10 dru?ynach
Organizacja obozów sportowych. Posiadamy miejsc noclegowych i zaplecze do organizacji obozów sportowych w okresie wakacji oraz ferii zimowych. Z naszych obiektów korzystali ju? m in. m?odzi pi?karze: Ba?tyku Gdynia i Olivii Gda?sk
Organizacja koncertów. Na naszym obiekcie go?cili?my m in. zespó? Golec Orkiestra i Krzysztofa Krawczyka


[Rozmiar: 959 bajtów]
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6693778
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox