Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
OFERTA KICKBOXING
ZAPRASZAMY NA TRENINGI!LETNI OBÓZ SPORTOWY DLA KA?DEGO!Szko?a Mistrzów Polski i Europy zaprasza na

KARATE WSZECHSTYLOWE
„All Style Karate”

Gminny O?rodek Sportu, Rekreacji i Turystyki
oraz Klub Sportowy „Fight Zone”
og?asza nabór do sekcji
DZIECI
7-12 lat !!
Zaj?cia odbywa? si? b?d? we wtorki i czwartki
w godz. 17.00-18.00
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie

Informacje i zapisy:
TEL: 695 650 914
www.fightzone.pl
fightzone@fightzone.pl

Trwa równie? nabór dla m?odzie?y gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej


Treningi prowadzone s? pod k?tem przygotowania m?odych zawodników do startów w zawodach ogólnopolskich i mi?dzynarodowych w stylu kickboxing oraz all style karate SEMI KONTAKT

TRENINGI DLA DZIECI
prowadzi Rafa? Karcz
wykwalifikowany instruktor kickboxingu,
wielokrotny medalista Mistrzostw ?wiata i Europy

ZAPRASZAMY!
"Fight Zone" w KTSK !!


Z miesi?cem marzec, Nasz Klub Sportowy "Fight Zone" zaczyna dzia?a? na mocy Prawa o Stowarzyszeniach. Szko?a kickboxingu "Fight Zone" zostaje przy??czona do Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego, z siedzib? w Luzinie. Jest to na pewno swojego rodzaju prze?om w dzia?alno?ci Naszego Klubu. Od tej pory zawodnicy i trenerzy b?d? reprezentowa? KTSK "Fight Zone". Nasza szko?a b?dzie silnym ogniwem Stowarzyszenia pod nazw? KASZUBSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWO-KULTURALNE.

Oto sk?ad Zarz?du Stowarzyszenia:
Piotr Klecha - Prezes
Rados?aw Bia?k - Wiceprezes
Micha? Warzecha - Skarbnik
Rafa? Karcz - Sekretarz
Tomasz Joryn - cz?onek Zarz?du

Do tej pory Klub dzia?a? na zasadach dzia?alno?ci gospodarczej, od marca decyzj? w?a?ciciela Klubu, szko?a "Fight Zone" postanowi?a nawi?za? bli?sz? wspó?prac? z KTSK w Luzinie i efektem tego jest do??czenie do Stowarzyszenia sekcji kickboxingu. Mamy nadziej? na d?ugotrwa?? i owocn? wspó?prac?. Naszym g?ównym celem, jako sekcji kickboxingu jest upowszechnianie tej dyscypliny sportowej w regionie. Od strony organizacji zaj??, wyjazdów na turnieje, reprezentowania miasta Wejherowa nic si? nie zmienia. Nadal prowadzone b?d? oczywi?cie treningi w Wejherowie, Redzie, Luzinie, w roku 2010 by? mo?e poszerzymy dzia?alno?? sekcji "Fight Zone", a pomo?e nam w tym wys?anie jednego z zawodników na kurs instruktorski kickboxingu.
kickbox1.jpg
kickbox2.jpg
Klub Sportowy „Fight Zone” z siedzib? w Wejherowie od miesi?ca wrze?nia 2008 roku prowadzi nabór dzieci w wieku 6-13 lat na zaj?cia kickboxingu oraz karate sportowego do WEJHEROWA oraz LUZINA. Rafa? Karcz – szkoleniowiec m?odych adeptów zaprasza na treningi wszystkie ch?tne dzieci w podanym przedziale wiekowym.
Obecnie w sekcji m?odszej w Wejherowie trenuje 16 dzieci, w Luzinie 7 dzieci w wieku od 6 do 13 lat Adepci podczas zaj??, przygotowywani s? pod k?tem rywalizacji sportowej dzieci w uniwersalnym karate semi kontakt (all style karate).
Ju? w maju tego roku cz??? z nich wyruszy wraz z Trenerem i Opiekunem na Ogólnopolskie zawody do Susza, woj. warmi?sko-mazurskie.
Treningi w KS „Fight Zone”dla dzieci to specjalnie opracowane zaj?cia ogólnorozwojowe, z elementami kickboxingu, karate w systemie semi kontakt dla najm?odszych. Na zaj?ciach znajdujemy te? czas na zabaw?.
Trening dla grupy m?odszej trwa 45-60 minut. Zaj?cia kszta?tuj? koordynacj? ruchow?, zwinno??, gibko??, szybko??, odwag?. Oprócz zaj?? praktycznych, dzieci poznaj? tak?e teori?. Przeprowadzane s? specjalne lekcje, na których m?odzi adepci poznaj? systemy rywalizacji w kickboxingu i sportach walki, poznaj? histori? dyscypliny sportu, któr? trenuj?, s? przygotowywane nie tylko sprawno?ciowo do udzia?u w zawodach, ale równie? merytorycznie.
Zapraszamy wszystkie dzieci, zach?camy do zapoznania si? z ofert? Klubu rodziców i opiekunów.
Klub Sportowy „Fight Zone” posiada do tej pory 5 sekcji sportowych (Wejherowo – dzieci, gr. starsza, Luzino – dzieci, gr. starsza, Reda – gr. starsza).
Zaj?cia prowadzi licencjonowany instruktor kickboxingu Rafa? Karcz, posiadacz czarnego pasa I DAN, Egzaminator i S?dzia w Polskim Zwi?zku Kickboxingu, wieloletni zawodnik Kadry Polski. Pe?na ofert? Klubu, informacje o zapisach, galeria zdj?? z treningów i zawodów na Naszej stronie internetowej: www.fightzone.pl
Zapraszamy tak?e do Naszych pozosta?ych sekcji w Wejherowie, Redzie i Luzinie. Obecnie trwa nabór grup starszych powy?ej 12 lat oraz dzieci.
Info: 695 650 914, fightzone@fightzone.pl
Zapraszamy dzieci, m?odzie?, osoby doros?e, dziewcz?ta i kobiety.

Rafa? Karcz
[Rozmiar: 959 bajtów]
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6770762
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox