Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sprawozdanie z dzia?alno?ci za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z dzia?alno?ci Gminnego O?rodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Za 2015 rok

Gminny O?rodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie w 2015 roku zorganizowa?o lub wspó?organizowa?o ponad 100 imprez sportowo- rekreacyjnych oraz ponad 190 meczy pi?ki no?nej. Najwa?niejsze imprezy to:

1. Cykl tegorocznych 13 Turniejów Kaszub Cup, na których od pocz?tku ich istnienia mieli?my okazj? go?ci? ponad 25 000 m?odych adeptów futbolu z niespe?na 200 klubów. Impreza ta jest dofinansowana przez licznych sponsorów oraz obj?ta patronatem przez: Wojewod? Pomorskiego, Marsza?ka Województwa, Wójta Gminy Luzino, Rektora AWF, Przewodnicz?c? Pomorski LZS, Prezes Pomorskiego OZPN, FRKF, Kancelari? Prezesa Rady Ministrów, Kazimierz Plocke-wiceminister Rolnictwa, MSiT oraz PZPN. Jest to najwi?ksza tego typu impreza na Pomorzu. W tym roku zawody dla dziewcz?t odby?y si? w mi?dzynarodowej obsadzie.
2. Turnieje im. Marsza?ka Macieja P?a?y?skiego dla najm?odszych pi?karzy. Uczestniczy?o w nich ponad 300 uczestników
3. Luzi?ska Liga So?ecka . 9 dru?yn
4. Luzi?ska Liga So?ecka na hali. 7 dru?yn
5. Luzi?ska Liga Halowa 12 dru?yn
6. XVI Turniej Wójta Gminy Luzino dla dru?yn so?eckich
7. Turniej o Puchar Przewodnicz?cego Rady Gminy Luzino
8. IV Kaszubska Pi?tnastka. Ponad 200 uczestników z ca?ej Polski
9. Spartakiada Przedszkolaków. Ponad 250 uczestników
10. Kaszubska Paraolimpiada. Ponad 120 niepe?nosprawnych uczestników
11. Biega i Marsz Charytatywny „Skrzyd?o Anio?a”. 100 uczestników
12. Gminne Igrzyska M?odzie?y Szkolnej SP ( 17 imprez rocznie)
13. Wyjazd na fina? wojewódzkich igrzysk LZS do Skórcza reprezentacji gminy
13 Otwarte turnieje na Orliku dla „Dzikich Dru?yn” w oparciu o boiska w Luzinie i K?b?owie ( 13 dyscyplin)
14. Cykl Grand Prix Luzina o Puchar Wójta Gminy Luzino w tenisie sto?owym
15. Piknik Sportowy podsumowuj?cy sportow? wiosn? ( ponad 300 uczestników)
16. Eliminacj? gminne i powiatowe Turnieju Orlika o Puchar Premiera
17. Wakacyjna Liga Orlik w K?b?owie ponad 160 uczestników
18. Cykl Wakacyjnych imprez sportowych w 10 dyscyplinach na luzi?skim Orliku
19. Biznes Cup, zawody dla „Przyjació? Luzi?skiego Sportu”

GOSRiT Luzino zarz?dza gminnymi obiektami sportowymi: Hal? Widowiskowo – Sportow?, Stadionem Gminnym z trzema boiskami do pi?ki no?nej i boiskiem do siatkówki pla?owej, Kompleksem Boisk Sportowych Orlik i boiskiem sportowym w K?b?owie, udost?pniaj?c je podmiotom zewn?trznym oraz w?asnym sekcjom w tym organizuj?c tam imprezy sportowo – rekreacyjne

Sekcj? sportowe dzia?aj?ce przy GOSRiT Luzino:
1. Pi?ka no?na ( 13 dru?yn dzieci?cych i m?odzie?owych oraz 2 zespo?y seniorów IV liga i B-klasa oraz II liga kobiet)
2. Tenis sto?owy ( IV liga )
3. Kickboxing
4. Sporty walki Koluchstyl
5. Siatkówka dziewcz?t
6. Luzi?ska Liga So?ecka
7. Multisport w K?b?owie
8. Seniorzy na Orliku

Inne sekcje sportowe wspó?pracuj?ce z GOSRiT :
1. GKS Luzino - Lekka Atletyka
2. GKS Luzino - Biegi na Orientacj?
3. GKS „Kaszubi” Luzino Biegi D?ugodystansowe
4. GKS Luzino Siatkówka M??czyzn
5. ?wietlica Integracyjna „Skrzyd?a Anio?a”

Najwi?cej mieszka?ców naszej gminy uprawia pi?k? no?n?. GOSRiT Luzino obecnie szkoli ponad 350 adeptów futbolu co umieszcza nas na pewno w ?cis?ej czo?ówce województwa ( dla porównania w najwi?kszych klubach na Pomorzu , Lechii Gda?sk i Arce Gdynia trenuj? 250 zawodników). Je?li dodamy do tego pi?karzy IV ligowej i B-klasowej dru?yny seniorów oraz 9 dru?yn Luzi?skiej Ligi So?eckiej to ponad 600 pi?karzy amatorów uprawia futbol na naszym terenie. Wszystkie treningu odbywaj? si? u nas bezp?atnie, co jest ewenementem na skale nie tylko wojewódzk? .

Najwa?niejsze osi?gni?cia naszych pi?karzy w mijaj?cym roku:
1. Juniorki - pó?fina? Mistrzostw Polski Juniorek M?odszych w Koninie
2. GOSRiT 2004 – 3 miejsce w finale Wojewódzkim Turnieju Lotos Cup na PGE Arena
3. M?odziczki GOSRiT- fina? krajowy turnieju „Ma?a Pi?karska Kadra Czeka” w Siedlcach oraz fina? wojewódzki Turnieju Orlika w 2 kategoriach
4. Juniorki GOSRiT- fina? krajowy turnieju „Pi?karska Kadra Czeka” w Opolu
5. Wicemistrzostwo Pomorza Reprezentacji Gimnazjum w pi?ce no?nej dziewcz?t
6. Awans m?odzików do I Wojewódzkiej Ligi Juniorów C1
7. Awans do I Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych
8. Dziewczyny- II miejsce w województwie w Turnieju Coca Cola Cup
9. Pi?karki 4 miejsce w Krajowych Igrzyskach LZS w Zamo?ciu

W mijaj?cym pó?roczu 10 naszych pi?karzy i pi?karek by?o powo?ywanych do Reprezentacji Województwa Pomorskiego. Nasze 4 zawodniczki reprezentuj?c Pomorze zdoby?y srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M?odzie?y w Nowym S?czu. Ponadto nasze kickboxerki Paulina Hinc i Zuzanna Kalbarczyk zdoby?y z?oty medal na Mistrzostwach Polski.

Warto doda?, ?e co raz lepiej radz? sobie nasze m?ode tenisistki sto?owe, siostry Magda i Katarzyna P?otka, które w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w grze indywidualnej i dru?ynowej zdoby?y ??cznie 7 medali- w kat. kadetek 5 medali (1 z?oty, 2 srebrne, 2 br?zowe), a w kat. juniorek 2 br?zowe medale, ponadto cyklicznie s? one powo?ywane s? do reprezentacji Pomorza. W Dru?ynowych Mistrzostwach Polski Kadetek (Ogólnopolska Olimpiada M?odzie?y), które zosta?y rozegrane w Kro?nie nasza dru?yna zaj??a 5 miejsce w kraju

W 2015 roku kolejne powo?ania do Reprezentacji Polski mia?a nasza pi?karka Julia Damps , a Zuzanna Kalbarczyk z K?b?owa i Paulina Hinc s? zawodniczkami Kadry Polski w Kickboxingu. Ponadto Zuzia reprezentowa?a b?dzie Polsk? w Mistrzostwach Europy w San Sebastian w Hiszpani. Wspomnie? nale?y równie? o Weronice Mutke, która b?d?c jednocze?nie II ligow? pi?kark? zdoby?a tytu? Mistrza Polski oraz zosta?a powo?ana na II Mistrzostwa ?wiata w Koluchstyl, które odby?y si? w Bia?ymstoku w dniach 9-10 pa?dziernika 2015 roku

W ramach projektu „Bia?o-Zielona przysz?o?? z Lotosem” 9 m?odych adeptów futbolu zosta?o obj?tych programem stypendialnym , a najlepsi z nich s? powo?ywani na konsultacj? szkoleniow?, które organizowane s? na najlepszych obiektach sportowych Pomorza oraz s? zapraszani na treningi do Lechii Gda?sk. W ramach tego projektu nasza m?odzie? wyposa?ana jest w profesjonalny sprz?t sportowy a nasi trenerzy s? cyklicznie szkoleni oraz maj? dofinansowane dodatkowe wynagrodzenie.

Od grudniu 2014 roku w ramach porozumienia z Pomorsk? Komunikacj? Samochodow? , która dowozi nasze II ligowe pi?karki na mecze ligowe, nasze zawodniczki obj?te zosta?y programem stypendialnym

W bie??cym roku oprócz ?rodków z Gminy Luzino pozyskali?my znaczn? kwot? od podmiotów zewn?trznych, wsparli nas : Pomorski Urz?d Marsza?kowski, Wojewoda Pomorski, Pomorskie Zrzeszenie LZS, Pomorski OZPN, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sportu i Turystyki, PZPN, Fundacja PGNiG oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Skorzystali?my równie? ze sportowych projektów zewn?trznych dofinansowuj?cych nasz? dzia?alno??: Multisport- skierowany do uczniów klas 4-6 szkó? podstawowych ( zaj?cia odbywaj? si? w K?b?owie), Akumulator Spo?eczny ze ?rodków FIO na organizacj? Wakacyjnej Ligi Orlik w K?b?owie oraz Animator na Boisku Orlik, Organizator Sportu Dzieci i M?odzie?y w ?rodowisku Wiejskim i Animator Sportu Dzieci i M?odzie?y. Warto doda?, ?e z luzi?skich obiektów sportowych korzystaj? nie tylko nasze kluby, w tym roku zorganizowali?my na nich m in. szkolenie Kurs Trenera UEFA C, podczas, którego 6 mieszka?ców naszej gminy zdoby?o uprawnienia trenerskie , szkolenie dla organizatorów sportu LZS , konsultacj? Kadr Województwa Pomorskiego oraz obozy sportowe.

Ponadto zawsze mo?emy liczy? na naszych sponsorów, bez pomocy których nie zrealizowaliby?my wielu przedsi?wzi?? i imprez sportowych, oto lista naszych darczy?ców:

1. Mariusz Maszota z firmy el professional z Luzina sponsor tytularny GOSRiT 2001/02 oraz IV ligowych zawodników
2. Rafa? K?dziora i Grzegorz Wi?niewski z firmy WIK?D, prezes i sponsor naszej IV ligowej dru?yny oraz sponsor GOSRiT 2005/06 3. Lotos w ramach programu „Bia?o-zielona przysz?o?? z Lotosem”
4. Pomorska Komunikacja Samochodowa sp zoo
5. Zygmunt Kleba z firmy KLEBA z Luzina sponsor dru?yny GOSRiT 2003/04
6. EKO – LOGISTIK – sponsor IV ligowych pi?karzy
7. Jozef Formela – Transport Ci??arowy
8. Piotr Waga- WP WAGA z Luzina, sponsor pi?karek
9. Witold Breska z firmy U WITKA z Luzina
10. Micha? Szmidtke z firmy SAN TECH z Wejherowa
11. Bank Spó?dzielczy w Krokowej o/Luzino
12. Hurtowania elektryczna DOKO z Wejherowa
13. KCE Vademecum z Luzina
14. Stanis?aw Bach, firma Stasiu Bus
15. Ireneusz Kandziorra z firmy ENERGOBUD z Luzina
16. Roman Konkol z firmy Tech Rom z Luzina
17. PZU ?ycie
18. PGNiG
19. GS Sierakowice
20. Sklep Zoologiczny PUPIL z Luzina
21. Semerling Security
22. GEN GAZ
23. Stolbet z Bydgoszczy
24. Nadle?nictwo Strzebielino z siedziba w Luzinie
25. Pierniki Bajka z Luzina
26. Szk?o Mar z Luzina
27. Bladowski Rafa? Autonaprawa z Luzina
28. Trampkarze.pl z Wejherowa
29. Rotor z Wejherowa

Ponadto wraz z GOK Luzino wspó?organizujemy przedsi?wzi?cia kulturalne. W 2015 roku zorganizowali?my: „Wielkanoc na Kaszubach” , „Luzi?skie kol?dowanie” , oraz Koncert charytatywny Mietka Szcze?niaka dla puckiego hospicjum.

Nasz klub zosta? w tym roku wyró?niony przez ?rodowisko Ludowych Zespo?ów Sportowych. podczas uroczystego podsumowania sportu w ?rodowisku wiejskim nagrodzeni zostali: trener Rafa? Karcz- w kat. najpopularniejszy trener pomorza ?rodowiska LZS, Zuzanna Kalbarczyk- sportowy talent LZS oraz nasze imprezy Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup i Kaszubska Paraolimpiada

Od jesieni 2014 rozpocz?li?my akcj? „Uwolnij Pi?k?”, która ma na celu promocje naszej dzia?alno?ci oraz pozyskanie kolejnych sponsorów i darczy?ców na nasz? dzia?alno??. Jednym z elementów tej akcji jest zaproszenie do nakr?cenia filmików znanych postaci, które w ten sposób w??czaj? si? w nasza dzia?alno?? jednocze?nie j? promuj?c. Dotychczas nakr?cili?my ponad 80 filmików a najbardziej znane postacie, które w??czy?y si? do akcji to: Krzysztof Skiba – lider zespo?u Big Cyc, Iwona Guzowska- b. kickboxerka, Pose? RP, piosenkarz Mietek Szcze?niak, Jerzy Brz?czek – trener ekstraklasowej Lechii Gda?sk, Maciej Kalkowski- trener Lechii Gda?sk, Waldemar Moska – rektor AWF, Reprezentacja Polski AMF Futbol , Jakub P?a?y?ski, Maciej Kowalczuk- dyrektor Departamentu Sportu UM, Maciej Kowalczys- dyrektor departamentu Spraw Spo?ecznych UM, Ks. Jan Kaczkowski, Monika Chabior prezes FRKF, Nadle?niczy Mariusz Kaliszewski, Jaros?aw Wejer- Wójt Gminy Luzino i wielu , wielu innych. Od tego roku nasze stowarzyszenie zosta?o organizacj? OPP, jako jedyne maj?ce siedzib? w Luzinie. Z tego tytu?u pozyskali?my ponad 18 000 z?.

Bie??ce informacj? o naszej dzia?alno?ci mo?na zobaczy? na naszej stronie internetowej: www.gosritold.e-luzino.pl oraz na profilu FB i stronie naszego projektu www.uwolnijpilke.pl . Warto doda?, ?e wiele naszych przedsi?wzi?? ma oddzielne strony internetowe oraz profile prowadzone przez licznych wolontariuszy, którzy aktywnie w??czaj? si? w nasze ?ycie.

[Rozmiar: 959 bajtów]
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6770799
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox